Gemeenteraad Zaanstad verleent bestemmingsplan voor ontwikkeling in Centrum Westerkoog

Na ondertekening van de koop-ontwikkelovereenkomst vorige maand heeft de gemeenteraad van Zaanstad op donderdag 20 juli jl. nu ook beide bestemmingsplannen voor de ontwikkeling in Centrum Westerkoog vastgesteld. In de afgelopen maanden heeft het team achter Aan de Molenwerf in nauwe samenwerking met de gemeente hard gewerkt om deze mijlpaal te behalen. Voorafgaand aan de vaststelling is het plan in een Zaans beraad nog uitgebreid tegen het licht gehouden, waarbij meerdere personen hebben ingesproken. Voor de gemeente Zaanstad uniek, gezien de strekking van alle zienswijzen positief zijn voor de realisatie van het plan. Het belang van gelijkvloerse woningbouw welke geschikt zijn voor senioren is groot in de wijk. Met de komst van 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen krijgt het Centrumgebied van Westerkoog een nieuwe impuls en ontstaat er doorstroming in de wijk.

https://mcusercontent.com/063996f88b73af6c3142a91f5/images/33af6116-6853-1e01-2247-e22edd7cf2ca.jpeg

Hoe gaat het nu verder?

Met de vaststelling door de gemeenteraad zijn we er nog niet. Daarna is het de bedoeling dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk worden. Dit is het geval indien er gedurende de beroepstermijn, die tot medio september loopt, geen beroep wordt ingesteld tegen de vastgestelde stukken. Gezien de doorlooptijd en belangstelling omtrent dit plan zullen we pas nadat het plan onherroepelijk is geworden overgaan tot verkoop. Dit om vertraging en teleurstelling te voorkomen en een definitieve planning voor de verkoop, de bouw en oplevering te bepalen.

Ik heb me ingeschreven voor een koopwoning, wat kan ik op dit moment nog doen?

Op dit moment hoef je niks te doen. Wij zullen tijdens de zomervakantie ons maximaal blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de vergunningen zo snel mogelijk onherroepelijk worden. We verwachten je pas begin oktober meer informatie te kunnen bieden over de vergunningen en daarmee ook de verkoop.

https://mcusercontent.com/063996f88b73af6c3142a91f5/images/3bcb329d-71f8-ec59-8602-d1fa4558d239.png

Wat zijn de bevindingen van onze makelaar Brantjes Makelaars in de huidige woningmarkt?

Op landelijk niveau zien we duidelijk herstel van de woningmarkt. Maar hoe zit dat precies in de gemeente Zaanstad? In het 1e kwartaal van 2023 zagen we dat het aantal te koop staande woningen in de bestaande bouw aanzienlijk was toegenomen en het aantal verkopen flink daalde, dit was mede te danken aan de toenemende hypotheekrente en het dalende consumenten vertrouwen. Inmiddels is de situatie een stuk rooskleuriger, het aantal te koop staande woningen is met 17% gedaald en het aantal verkochte woningen is met 20% gestegen.
 
Ook zien we dat het overbieden op woningen weer langzaam lijkt terug te keren. In het 1e kwartaal van 2023 zat er gemiddeld € 5.000,- tussen de vraagprijs en verkoopprijs. In het 2e kwartaal is dit nog slechts € 190,-. Vraagprijs en verkoopprijs komen dus weer dichter bij elkaar te liggen. Daarnaast is het aantal dagen wat een woning te koop staat gedaald van 56 dagen naar gemiddeld 43 dagen. We kunnen dus concluderen dat er langzaamaan herstel op de woningmarkt plaatsvindt.
 
Wil je een uitgebreide analyse van de woningmarkt? Download dan onze kwartaalrapportage of vraag een vrijblijvende waardebepaling aan van jouw woning.

Start Verkoop
4 juni!

Op dinsdag 4 juni om 15:00 zal de definitieve verkoop van start gaan.