Privacybeleid

Aandemolenwerf.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website. Dit zijn in ieder geval uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden. Ook kunnen we u informeren over nieuws en ontwikkelingen rondom het nieuwbouwproject van aandemolenwerf.nl.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of zolang als de wet ons verplicht om dit te doen.

Delen we uw gegevens met anderen?

Aandemolenwerf.nl deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers en maken we gebruik van encryptie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw verzoek hiertoe sturen naar het e-mailadres dat op onze website staat vermeld. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Cookies

Aandemolenwerf.nl maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt beheren, vindt u in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Aandemolenwerf.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat op onze website staat vermeld.

Start Verkoop
4 juni!

Op dinsdag 4 juni om 15:00 zal de definitieve verkoop van start gaan.