Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de makelaar.

Algemeen

Wat is de planning van het project?

Onderstaande planning is een indicatieve weergave, de planning kan gedurende het proces nog wijzigen:

 • Start pre-sale: mei 2024
 • Start verkoop: juni 2024
 • Start bouw: eind 2024 / begin 2025*

*De bouwwerkzaamheden starten nadat 80% van de koopwoningen verkocht zijn en de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Zijn de appartementen voor de koop en/of huur?

De 57 appartementen in gebouwen Hendrik, Frederik en Lourens zijn koopappartementen. In gebouw Cornelis worden 20 sociale huurappartementen gerealiseerd die door woningcorporatie WormerWonen in de toekomst zullen worden verhuurd.

Hoe worden de appartementen afgewerkt?

De gedetailleerde technische omschrijving wordt beschikbaar gesteld bij de definitieve verkoop. We kunnen wel al melden dat we ervoor gekozen hebben om de woningen zonder keuken aan te bieden, onze ervaring is dat keukens vaak sterk smaakgevoelig zijn en zo bent u vrij om uw eigen droomkeuken te realiseren. Het is mogelijk om vooraf een speciaal voor dit nieuwbouwproject samengestelde basiskeuken aan te schaffen. Dit kan via de kopersbegeleiding van de aannemer kenbaar worden gemaakt. Ook is het mogelijk om te variëren in het tegelwerk en sanitair.

Zijn er bergingen en fietsenstallingen?

Ieder woongebouw beschikt over een inpandige gemeenschappelijke fietsenstallingen op de begane grond. Deze gemeenschappelijke fietsenstallingen bevatten fietsrekken voor ieder appartement en een aantal plekken voor scooters, elektrische- en atypische fietsen (bakfietsen). Afhankelijk van de grootte van het appartement heeft ieder appartement de beschikking over 3 vaste fietsplekken of meer.

De appartementen zijn verder voorzien van inpandige bergingen in het appartement.

Hoe worden de appartementen gekoeld en verwarmd?

De appartementen zijn voorzien van een energiezuinig en gasloos energieconcept. Voor de verwarming en koeling van de appartementen wordt gebruikgemaakt van een individuele warmtepomp aangesloten op bodemlussen (bodemenergiesysteem). Dit betekent dat de appartementen met bodemwarmte en -koude worden verwarmd en gekoeld.

De warmtepompen zijn eigendom van de individuele eigenaar van het appartement. Indien gewenst kunt u een onderhoudscontract afsluiten met de leverancier van de warmtepomp. Daarnaast zal de VvE een bronbeheer- en monitoringscontract aangaan met de leverancier ten behoeve van het beheer en onderhoud van de ondergrondse bodemlussen.

Wat wordt het energielabel van de appartementen?

Alle appartementen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Daarnaast zullen de appartementen een energielabel krijgen van minimaal A++. Met energie labels hoger dan A kunt u voor de appartementen in veel gevallen in aanmerking komen voor rentekorting op uw hypotheek. Wij adviseren u contact op te nemen met uw hypotheekadviseur om u hierover te laten informeren.

Komen er zonnepanelen op het dak?

Op het dak van Lourens komen er ca. 42 zonnepanelen. Deze zijn ten behoeve van de kantoorfunctie (het sociaal wijkteam) in de plint van het gebouw.

Geldt er een zelfbewoningsplicht?

Het is niet toegestaan om het appartement te kopen voor beleggingsdoeleinden. Voor de kopers van de appartementen in ‘Aan de Molenwerf’ geldt een zelfbewoningsplicht van twee jaar. Als maatstaf geldt het moment startend vanaf het moment van inschrijving van de eigenaar in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Zaanstad’.

Hoe is parkeren geregeld?

Voor alle koopappartementen (met uitzondering van bouwnummer 1 en 2) is één privé parkeerplaats aanwezig in het privé middengebied tussen de bouwblokken. De parkeerplaatsen zijn toegewezen aan de koopappartementen en dienen verplicht te worden afgenomen door de kopers tegen de genoemde VON-prijs per plaats. Via de te downloaden documenten kunt u zien welke parkeerplaats hoort bij welke appartement.

De sociale huurwoningen en bouwnummer 1 en 2 beschikken niet over een eigen privé parkeerplaats en zullen in het openbaar gebied parkeren.

Wordt er een VvE opgericht?

Voor Aan de Molenwerf zullen Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. De VvE bijdrage per appartement zal afhankelijk zijn van de grootte van het appartement. Een inschatting van de VvE bijdrage zal bij de definitieve verkoop beschikbaar worden gesteld.

Welke partijen zijn betrokken bij de verkoop en bouw van het project?

 • Makelaar: Brantjes Makelaars;
 • Hypotheekadviseur: De Roos van Renswouw;
 • Projectnotaris: ZaanNotarissen;
 • Aannemer en kopersbegeleiding: Vink+Veenman B.V.;

Naast de hierboven genoemde partijen, zijn ook de volgende partijen als voorkeurspartijen betrokken bij het project om u van dienst te kunnen zijn bij de verhuizing en inrichting van uw appartement. Het staat u uiteraard vrij om een andere partij te kiezen dan hieronder benoemd.

 • Gennu voor de keukeninrichting

Verkoopproces

Hoe verloopt de toewijzingsprocedure van de koopwoningen?

De toewijzing zal plaatsvinden door de projectontwikkelaar en in overleg met de makelaar. Indien een appartement u is toegewezen zal Brantjes Makelaars telefonisch contact opnemen voor het inplannen van een afspraak. Om de doorstroming in de wijk te bevorderen krijgen inwoners uit Westerkoog voorrang bij de toewijzing.

Wanneer moet de hypotheek rond zijn?

Zodra de koop-aannemingsovereenkomst is getekend en aan alle opschortende voorwaarden is voldaan heeft u twee maanden de tijd om de financiering rond te krijgen en de gelden te voldoen bij de notaris voor transport. Wij adviseren u om voor de ondertekening van de Koop-aannemingsovereenkomst u te laten adviseren door een hypotheekadviseur over de financieringsmogelijkheden.

Kan ik mijn eigen notaris kiezen?

De levering van het appartement verloopt via onze projectnotaris Zaan Notarissen en kan dus niet worden gekozen voor een eigen notaris. Indien gewenst is het koper toegestaan de hypotheekakte wel via een andere notaris te laten verzorgen.

Ik zou graag verkoopadvies willen hebben over de verkoop van mijn huidige woning, hoe regel ik dit?

Het is mogelijk om via Brantjes makelaars een vrijblijvende waardebepaling van uw woning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de makelaar.

Waar vind ik informatie over de sociale huurwoningen.

De verhuur van de sociale huurwoningen zal door WormerWonen worden verzorgd. Wij verzoeken u om hierover contact te zoeken met WormerWonen.

Financiering & Kosten

Wat zijn V.O.N. prijzen?

De prijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief:

 • De omzetbelasting (BTW 21%)
 • De grond- en bouwkosten;
 • De notaris-, kadaster-, architect-, en makelaarskosten;
 • De eenmalige aansluitkosten voor water, elektriciteit en riolering;
 • De legeskosten en kosten voor Woningborg Garantie- en waarborgregeling;
 • Standaard sanitair & tegelwerk in toilet- en badkamers.

De prijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), dat wil zeggen exclusief:

 • De financieringskosten waaronder notariskosten voor de hypotheek van het appartement;
 • Eventuele kosten voor de hypotheekverstrekker voor verstrekken van hypotheekofferte en passeren bij de notaris;
 • De aansluitkosten voor telecom, CAI, data, nutsbedrijven e.d.;
 • Keuken;
 • De koopsom van een parkeerplaats in de parkeerhoven;
 • Voor zover van toepassing: kosten voor meerwerk;
 • De rentevergoeding;

Wettelijke wijzigingen van het BTW percentage worden voorbehouden.

Hoeveel kan ik lenen?

Om dit te bepalen kunt u een vrijblijvend gesprek inplannen met de projectadviseur De Roos van Renswouw. Zij kunnen een duidelijk beeld geven van uw financieringsmogelijkheden. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 075-6161717 of per e-mail via [email protected]. Uiteraard kunt u ook uw financieringsmogelijkheden in kaart brengen bij uw eigen bank of hypotheekadviseur.

Wat is een hypotheekverklaring?

Dit is een brief van de bank of hypotheekverstrekker waarin staat of u het benodigde bedrag voor het appartement kan lenen. Dit is dus nog geen hypotheekaanvraag. De hypotheekverklaring kan worden opgevraagd bij uw eigen hypotheekadviseur of onze project adviseur De Roos van Renswouw.

Hoe kijken hypotheekverstrekkers naar de appartementen van Aan de Molenwerf?

Alle appartementen in Aan de Molenwerf voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG) en ontvangen ze op het gebied van energielabels minimaal A++. Dit betekent dat bij de hypotheekverstrekking van deze energiezuinige appartementen er vaak voordelen zijn.

Hypotheekverstrekkers geven bij energiezuinige appartementen lagere hypotheekrentes voor een appartement met een energielabel van A of hoger. Ook is de verkrijging van een hypotheek doorgaans eenvoudiger wanneer woningen een zuinig energielabel hebben. Meer informatie kan u hierover opvragen bij uw eigen hypotheekadviseur of onze projectadviseur De Roos van Renswouw.

Wat kost een parkeerplaats?

Voor een parkeerplaats dient u rekening houden met een koopsom vanaf €15.000,- V.O.N.

Voorverkoop gestart!

Van maandag 6 mei tot vrijdag 24 mei kan je je inschrijven voor de voorverkoop van Aan de Molenwerf