Verkoopmoment uitgesteld wegens beroep Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Middels dit bericht willen wij u informeren over de voortgang van het project ‘Aan de Molenwerf’ in het centrum van Westerkoog.
 
In onze vorige nieuwsbrief van september hebben we u laten weten dat de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog beroep heeft aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van ons project en het naastgelegen project van Parteon. In de afgelopen twee weken heeft ons team en de gemeente Zaanstad er alles aan gedaan om de stichting van de gevraagde informatie te voorzien en is overleg gevoerd. Helaas heeft de stichting laten weten de beroepsprocedure desondanks te willen doorzetten en niet verder in gesprek te willen treden. 
 
Wij hadden gepland om nog dit jaar 57 woningen in verkoop te brengen. Helaas zal het moment van verkoop door dit beroep uitgesteld worden totdat er een uitspraak komt van de Raad van State of dat de stichting haar beroep voor dat moment intrekt. Wanneer de stichting haar beroep niet intrekt zal naar verwachting binnen enkele maanden de zitting bij Raad van State worden georganiseerd. 
 
Op de planning van de naastgelegen ontwikkeling door Parteon is ook bezwaar gemaakt. Deze ontwikkeling omvat een nieuw buurtcentrum, 20 sociale huurwoningen en 20 middel-dure huurwoningen. Hierdoor zullen in totaal 60 betaalbare huurwoningen van de ontwikkeling ook vertraging oplopen. 

Waar gaat het beroep over?

De Stichting is in beroep gegaan tegen het plan omdat zij zich zorgen maken over de verkeersdrukte op de rondweg als gevolg van de toekomstige openstelling van de busbrug. Zij zien bij voorkeur dat de Westerkoogweg geschikt wordt gemaakt als autoweg om te functioneren als verbinding tussen de Wildeman en de Glazenmaker. Dit is een zeer lang lopende discussie waar het plan nu in wordt betrokken.

Hoe gaat het nu verder?

Er wordt verwacht dat de zitting bij de Raad van State binnen enkele maanden (circa 6 tot uiterlijk 12 maanden) zal plaatsvinden. Helaas zult u dus nog even geduld moeten hebben voor u zich daadwerkelijk kunt inschrijven voor uw nieuwe woning. Zodra meer bekend wordt over de beroepsprocedure zullen wij u als eerste hierover informeren via onze nieuwsbrief.

Voorverkoop gestart!

Van maandag 6 mei tot vrijdag 24 mei kan je je inschrijven voor de voorverkoop van Aan de Molenwerf