Grote opkomst tijdens inloopbijeenkomst in Westerkoog

Op 22 maart jl. is op initiatief van de Gemeente Zaanstad in het buurtcentrum De Vuister in Koog aan de Zaan een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden aanwezigen vragen stellen inzake de ontwerpbestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunning van Centrumplan Westerkoog die momenteel ter inzage liggen. Naast vertegenwoordigers vanuit de Gemeente Zaanstad en Parteon, waren SENS real estate en Brantjes Makelaars ook aanwezig om meer informatie te geven over het deelplan van SENS.

De belangstelling was erg groot te noemen. Zo groot dat de gereserveerde ruimte in De Vuister te klein was om iedereen fatsoenlijk te ontvangen en te woord te staan. Het team van SENS samen heeft samen met Brantjes Makelaars geprobeerd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar helaas hebben we niet iedereen te woord kunnen staan.

De meest voorkomende vragen tijdens de avond waren:

Zijn de verkoopprijzen bekend?

De verkoopprijzen van de woningen zijn nog niet bekend. Doordat er nog geen duidelijkheid is wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk zal worden en door de blijvende onzekerheid over de bouwkosten is het niet mogelijk om in dit stadium verkoopprijzen te communiceren.

Wanneer gaat het project in verkoop?

Het project gaat in verkoop zodra er meer zicht is op het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning. Op dat moment kan de verkoop van start gaan en zullen definitieve verkoopprijzen bekend worden gemaakt. Wij hopen je medio dit jaar hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Wanneer is de start bouw gepland?

De start bouw is sterk afhankelijk van hoe het vergunningsproces en het verkoopproces verlopen. Bij een voorspoedig verloop van beide processen kunnen we in de eerste helft van 2024 starten om ca. twee jaar later op te leveren.

Tijdens de inloopavond bleek ook veel belangstelling te zijn voor de plattegronden van de koopwoningen. Deze plattegronden zijn hieronder te bekijken.

Op het moment dat wij meer zicht hebben op het verkrijgen een onherroepelijke vergunning zullen wij een separaat verkoopmoment op locatie organiseren. Te zijner tijd ontvang je hiervoor meer informatie en een uitnodiging. Via deze nieuwsbrief blijven wij je op de hoogte houden en informeren. Wij zullen dan zorgen voor een passende ruimte en hopen je dan wederom te mogen ontvangen!

Start Verkoop
4 juni!

Op dinsdag 4 juni om 15:00 zal de definitieve verkoop van start gaan.