In onze nieuwsbrief van 20 december 2023 hebben wij u geïnformeerd over het aangetekende beroep dat op 14 september door de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog tegen ons plan is ingediend.

Na ruim 5 maanden geduld hebben, heeft de Raad van State ons eindelijk laten weten dat de zitting zal plaatsvinden op 16 april 2024. Na de zitting moeten we nog een paar weken geduld hebben voordat er een definitieve uitspraak wordt gedaan door de Raad van State.

Wij wachten met belangstelling de zitting af. In het geval van een positieve uitkomst zullen we u spoedig daarna informeren over de start van de verkoop. Het team van ‘Aan de Molenwerf’ zal hier alle nodige voorbereidingen voor treffen.

Uiteraard zullen we u in de komende maanden op de hoogte houden van de vorderingen. Voordat de verkoop definitief van start gaat zullen we dat tijdig via diverse kanalen en deze nieuwsbrief bekend maken.

Wij willen u nogmaals bedanken voor het vertrouwen en hopen dat u nog enkele maanden geduld kan hebben.

Voor vragen met betrekking tot hypotheek, aan- en verkoop, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Brantjes Makelaars via onderstaande gegevens.

Zoals in de nieuwsbrief van 9 oktober aangegeven heeft de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het plan. Terwijl het team van Aan de Molenwerf in afwachting is van een zitting bij de Raad van State, gaan de voorbereidingen voor het verkoopproces onverminderd door.

We verwachten dat een zitting in de eerste helft van het nieuwe jaar zal plaatsvinden, waarna ook spoedig de verkoop van start kan gaan. Toch zal u, net als wij, nog even geduldig moeten zijn.

Wij zullen u regelmatig via onze nieuwsbrief op de hoogte stellen van de voortgang van het project. Zodra er ontwikkelingen zijn in het nieuwe jaar, ontvangt u direct informatie over de projectstatus. Voor vragen met betrekking tot hypotheek, aan- of verkoop, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Brantjes Makelaars via de gegevens onderin.

Namens het gehele team van Aan de Molenwerf willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en u hele prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2024 wensen.

Middels dit bericht willen wij u informeren over de voortgang van het project ‘Aan de Molenwerf’ in het centrum van Westerkoog.
 
In onze vorige nieuwsbrief van september hebben we u laten weten dat de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog beroep heeft aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van ons project en het naastgelegen project van Parteon. In de afgelopen twee weken heeft ons team en de gemeente Zaanstad er alles aan gedaan om de stichting van de gevraagde informatie te voorzien en is overleg gevoerd. Helaas heeft de stichting laten weten de beroepsprocedure desondanks te willen doorzetten en niet verder in gesprek te willen treden. 
 
Wij hadden gepland om nog dit jaar 57 woningen in verkoop te brengen. Helaas zal het moment van verkoop door dit beroep uitgesteld worden totdat er een uitspraak komt van de Raad van State of dat de stichting haar beroep voor dat moment intrekt. Wanneer de stichting haar beroep niet intrekt zal naar verwachting binnen enkele maanden de zitting bij Raad van State worden georganiseerd. 
 
Op de planning van de naastgelegen ontwikkeling door Parteon is ook bezwaar gemaakt. Deze ontwikkeling omvat een nieuw buurtcentrum, 20 sociale huurwoningen en 20 middel-dure huurwoningen. Hierdoor zullen in totaal 60 betaalbare huurwoningen van de ontwikkeling ook vertraging oplopen. 

Waar gaat het beroep over?

De Stichting is in beroep gegaan tegen het plan omdat zij zich zorgen maken over de verkeersdrukte op de rondweg als gevolg van de toekomstige openstelling van de busbrug. Zij zien bij voorkeur dat de Westerkoogweg geschikt wordt gemaakt als autoweg om te functioneren als verbinding tussen de Wildeman en de Glazenmaker. Dit is een zeer lang lopende discussie waar het plan nu in wordt betrokken.

Hoe gaat het nu verder?

Er wordt verwacht dat de zitting bij de Raad van State binnen enkele maanden (circa 6 tot uiterlijk 12 maanden) zal plaatsvinden. Helaas zult u dus nog even geduld moeten hebben voor u zich daadwerkelijk kunt inschrijven voor uw nieuwe woning. Zodra meer bekend wordt over de beroepsprocedure zullen wij u als eerste hierover informeren via onze nieuwsbrief.

Middels dit bericht willen wij u informeren over de voortgang van ons project ‘Aan de Molenwerf’ in het centrum van Westerkoog.

Zoals in onze vorige nieuwsbrief van juli aangekondigd verliep medio september de beroepstermijn van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van ons project. Betrokkenen hadden tot dan de mogelijkheid om bezwaar te maken op de plannen.

Wij hadden gehoopt u met deze nieuwsbrief het heugelijke nieuws te kunnen brengen dat de vergunningen onherroepelijk zijn geworden en dat we binnenkort kunnen starten met de verkoop van de woningen.

Helaas is de realiteit anders: De stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog heeft op 14 september jl. beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van zowel ons project 'Aan de Molenwerf als het naastgelegen project van Parteon. Dit beroepschrift heeft mogelijk invloed op het moment en de planning waarop de 117 woningen, het nieuwe buurtcentrum en de overige voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Hoe gaat het nu verder?

Tijdens de zienswijzeperiode begin dit jaar had de Stichting al een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Deze zienswijze is destijds netjes door de gemeente beantwoord. Helaas voelt de Stichting zich momenteel nog steeds genoodzaakt om tegen de komst van het project te procederen.

Door ons team en de gemeente wordt er alles aan gedaan om de Stichting van aanvullende informatie te voorzien en hun vragen te beantwoorden. We hopen dat dit de Stichting voldoende zal overtuigen om hun beroepschrift op korte termijn te laten intrekken.

Wanneer start de verkoop van de woningen?

Op dit moment zullen we het vervolg t.a.v. het beroepschrift moeten afwachten. Zolang het beroep niet is ingetrokken door de Stichting kunnen wij helaas het verkoopproces niet opstarten.

Na ondertekening van de koop-ontwikkelovereenkomst vorige maand heeft de gemeenteraad van Zaanstad op donderdag 20 juli jl. nu ook beide bestemmingsplannen voor de ontwikkeling in Centrum Westerkoog vastgesteld. In de afgelopen maanden heeft het team achter Aan de Molenwerf in nauwe samenwerking met de gemeente hard gewerkt om deze mijlpaal te behalen. Voorafgaand aan de vaststelling is het plan in een Zaans beraad nog uitgebreid tegen het licht gehouden, waarbij meerdere personen hebben ingesproken. Voor de gemeente Zaanstad uniek, gezien de strekking van alle zienswijzen positief zijn voor de realisatie van het plan. Het belang van gelijkvloerse woningbouw welke geschikt zijn voor senioren is groot in de wijk. Met de komst van 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen krijgt het Centrumgebied van Westerkoog een nieuwe impuls en ontstaat er doorstroming in de wijk.

https://mcusercontent.com/063996f88b73af6c3142a91f5/images/33af6116-6853-1e01-2247-e22edd7cf2ca.jpeg

Hoe gaat het nu verder?

Met de vaststelling door de gemeenteraad zijn we er nog niet. Daarna is het de bedoeling dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk worden. Dit is het geval indien er gedurende de beroepstermijn, die tot medio september loopt, geen beroep wordt ingesteld tegen de vastgestelde stukken. Gezien de doorlooptijd en belangstelling omtrent dit plan zullen we pas nadat het plan onherroepelijk is geworden overgaan tot verkoop. Dit om vertraging en teleurstelling te voorkomen en een definitieve planning voor de verkoop, de bouw en oplevering te bepalen.

Ik heb me ingeschreven voor een koopwoning, wat kan ik op dit moment nog doen?

Op dit moment hoef je niks te doen. Wij zullen tijdens de zomervakantie ons maximaal blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de vergunningen zo snel mogelijk onherroepelijk worden. We verwachten je pas begin oktober meer informatie te kunnen bieden over de vergunningen en daarmee ook de verkoop.

https://mcusercontent.com/063996f88b73af6c3142a91f5/images/3bcb329d-71f8-ec59-8602-d1fa4558d239.png

Wat zijn de bevindingen van onze makelaar Brantjes Makelaars in de huidige woningmarkt?

Op landelijk niveau zien we duidelijk herstel van de woningmarkt. Maar hoe zit dat precies in de gemeente Zaanstad? In het 1e kwartaal van 2023 zagen we dat het aantal te koop staande woningen in de bestaande bouw aanzienlijk was toegenomen en het aantal verkopen flink daalde, dit was mede te danken aan de toenemende hypotheekrente en het dalende consumenten vertrouwen. Inmiddels is de situatie een stuk rooskleuriger, het aantal te koop staande woningen is met 17% gedaald en het aantal verkochte woningen is met 20% gestegen.
 
Ook zien we dat het overbieden op woningen weer langzaam lijkt terug te keren. In het 1e kwartaal van 2023 zat er gemiddeld € 5.000,- tussen de vraagprijs en verkoopprijs. In het 2e kwartaal is dit nog slechts € 190,-. Vraagprijs en verkoopprijs komen dus weer dichter bij elkaar te liggen. Daarnaast is het aantal dagen wat een woning te koop staat gedaald van 56 dagen naar gemiddeld 43 dagen. We kunnen dus concluderen dat er langzaamaan herstel op de woningmarkt plaatsvindt.
 
Wil je een uitgebreide analyse van de woningmarkt? Download dan onze kwartaalrapportage of vraag een vrijblijvende waardebepaling aan van jouw woning.

SENS real estate en Gemeente Zaanstad tekenen koop-ontwikkelovereenkomst

Op 15 juni tekenden SENS real estate en gemeente Zaanstad een koop-ontwikkelovereenkomst. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de realisatie van het overkoepelende project Centrumplan Westerkoog. SENS real estate wil 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen bouwen in het centrumgebied van Westerkoog in Koog aan de Zaan. Ook komt er ruimte voor een sportschool en het sociale wijkteam.

De ontwikkeling vindt plaats op de plek van de voormalige sporthal ‘de Sprong’. Hiermee krijgt het Centrumgebied van Westerkoog een nieuwe impuls. Wethouder Breunesse: ‘Ik ben blij dat bij de ontwikkelingen in Westerkoog fijne woningen, ruimte voor voorzieningen èn groen hand in hand gaan.’ Abdel Salemi (partner SENS real estate): ‘We zijn verheugd met deze mijlpaal. Het project dat hoofdzakelijk uit appartementen bestaat zal voorzien in een grote behoefte van woningzoekenden die gelijkvloers willen wonen. Hierdoor zal doorstroming komen in de wijk.’ De gemeenteraad besluit 20 juli over het bestemmingsplan met vergunning.

Van links naar rechts: Gert Jan Smit (SENS real estate), Abdel Salemi (SENS real estate), Wessel Breunesse (Gemeente Zaanstad), Gerad Schoenaker (SENS real estate)

Wanneer gaat de verkoop van start?

Zodra de gemeenteraad op 20 juli het besluit heeft genomen over het bestemmingsplan met vergunning zal in de periode na de zomer duidelijk moeten worden of de vergunning onherroepelijk wordt en kan worden overgegaan op verkoop. In de volgende nieuwsbrief van de maand juli zullen wij een update geven over het vervolgproces richting de start van de verkoop. Op moment dat er kan worden overgegaan op verkoop zal een uitnodiging volgen voor een verkoopbijeenkomst op locatie.

Op 22 maart jl. is op initiatief van de Gemeente Zaanstad in het buurtcentrum De Vuister in Koog aan de Zaan een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden aanwezigen vragen stellen inzake de ontwerpbestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunning van Centrumplan Westerkoog die momenteel ter inzage liggen. Naast vertegenwoordigers vanuit de Gemeente Zaanstad en Parteon, waren SENS real estate en Brantjes Makelaars ook aanwezig om meer informatie te geven over het deelplan van SENS.

De belangstelling was erg groot te noemen. Zo groot dat de gereserveerde ruimte in De Vuister te klein was om iedereen fatsoenlijk te ontvangen en te woord te staan. Het team van SENS samen heeft samen met Brantjes Makelaars geprobeerd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar helaas hebben we niet iedereen te woord kunnen staan.

De meest voorkomende vragen tijdens de avond waren:

Zijn de verkoopprijzen bekend?

De verkoopprijzen van de woningen zijn nog niet bekend. Doordat er nog geen duidelijkheid is wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk zal worden en door de blijvende onzekerheid over de bouwkosten is het niet mogelijk om in dit stadium verkoopprijzen te communiceren.

Wanneer gaat het project in verkoop?

Het project gaat in verkoop zodra er meer zicht is op het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning. Op dat moment kan de verkoop van start gaan en zullen definitieve verkoopprijzen bekend worden gemaakt. Wij hopen je medio dit jaar hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Wanneer is de start bouw gepland?

De start bouw is sterk afhankelijk van hoe het vergunningsproces en het verkoopproces verlopen. Bij een voorspoedig verloop van beide processen kunnen we in de eerste helft van 2024 starten om ca. twee jaar later op te leveren.

Tijdens de inloopavond bleek ook veel belangstelling te zijn voor de plattegronden van de koopwoningen. Deze plattegronden zijn hieronder te bekijken.

Op het moment dat wij meer zicht hebben op het verkrijgen een onherroepelijke vergunning zullen wij een separaat verkoopmoment op locatie organiseren. Te zijner tijd ontvang je hiervoor meer informatie en een uitnodiging. Via deze nieuwsbrief blijven wij je op de hoogte houden en informeren. Wij zullen dan zorgen voor een passende ruimte en hopen je dan wederom te mogen ontvangen!

De projectcommunicatie over de woningen in Centrumplan Westerkoog zal vanaf nu onder de naam ‘Aan de Molenwerf’ plaatsvinden. En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuwe huisstijl en website. Vanaf vandaag staat de nieuwe website online!

Interesse in een koopwoning? Schrijf je (opnieuw) in!

Ben je nog steeds geïnteresseerd in het project en opzoek naar een comfortabel, gelijkvloers en energiezuinig appartement in de wijk Westerkoog? Wil je als eerste actuele informatie ontvangen? Dan verzoeken we je vriendelijk je opnieuw aan te melden via onderstaande formulier. Na het invullen van je gegevens ben je ervan verzekerd altijd als eerste op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

De website zal in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe impressies, plattegronden en informatie over het woningaanbod. Door je aan te melden als geïnteresseerde ben je altijd op de hoogte van de voortgang van het project, het woningaanbod en zorg je ervoor dat je toekomstige nieuwsbrieven blijft ontvangen.

Goed wonen Aan de Molenwerf

Aan de Molenwerf omvat 57 comfortabele, gelijkvloerse koopappartementen met woonoppervlaktes van circa 65 tot 130 m². Het aanbod varieert van kleinere tweekamerappartementen tot royale penthouses en is hiermee een ware toevoeging aan het huidige woningaanbod in Westerkoog. In deze comfortabele, lichte appartementen is het goed wonen. Het plan wordt gerealiseerd in het centrumgebied van de wijk, omringd door tal van voorzieningen: een winkelcentrum met onder andere twee supermarkten, een gezondheidscentrum met huisarts, fysiotherapeut en apotheek, een buurthuis, een sportschool, twee basisscholen en een kinderdagverblijf. Aan de Molenwerf kom je thuis.

Wanneer start de verkoop?

Zoals in de vorige nieuwsbrief gecommuniceerd heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan voor het project Centrumplan Westerkoog vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in het proces. De verkoop van de woningen gaat van start zodra de benodigde vergunningen zijn verleend. Ervan uitgaande dat we de vergunning tijdig verkrijgen, gaat onze planning er nog steeds vanuit dat wij dit jaar kunnen starten met de verkoop van de woningen om volgend jaar te kunnen starten met de bouw. Zodra hier meer over bekend is, zul je als eerste hierover worden geïnformeerd via onze nieuwsbrief. Daarnaast steven wij ernaar z.s.m. een prijs-range te publiceren op de website. Wij houden je op de hoogte!

Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Met het Centrumplan Westerkoog krijgt het hart van Westerkoog (Koog aan de Zaan) een nieuwe impuls. In het plan zijn sociale- en middel-huurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. Inwoners van Westerkoog ontvangen nog een uitnodiging voor het inloopmoment op 22 maart 2023. Zij kunnen dan vragen stellen en krijgen een toelichting op de plannen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Dit ontwerpbestemmingsplan is een mooie stap voor een groenere en fijnere plek voor onze inwoners.’ Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Binnen het Centrumplan Westerkoog gaat SENS real estate appartementen bouwen met voorzieningen in de plint (deelplan 1). Zij doen dat op de plek van de voormalige sporthal de Sprong die in 2016 is afgebrand. Woningbouwcorporatie Parteon gaat het bestaande buurtcentrum ‘de Vuister’ slopen. Op deze plek komt een nieuw buurtcentrum met daarboven appartementen (deelplan 3). De gemeente Zaanstad gaat het openbaar gebied opnieuw inrichten. Voor het openbare gebied is een inrichtingsplan gemaakt, waarin veel aandacht besteed is aan van voldoende parkeerplekken, groene en duurzame oplossingen en klimaatadaptatie. In de afgelopen jaren zijn verschillende participatie- en informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvan de input is verwerkt in de verdere uitwerking van beide deelplannen.

Twee ontwerpbestemmingsplannen

De herontwikkeling van het “Centrum Westerkoog” is onderverdeeld in twee deelplannen. In deelplan 1, op de locatie van de voormalige sporthal ‘de Sprong’ zijn in totaal 77 woningen opgenomen, waarvan 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen Deelplan 3 betreft een appartementengebouw met op de begane grond een wijkcentrum, op de locatie van het huidige buurtcentrum De Vuister. Op de verdiepingen daarboven komen 40 appartementen, waarvan 20 sociale huurappartementen en 20 middel dure huurappartementen.

Voor deelplan 1 wordt de procedure voor het bestemmingsplan gecombineerd met de procedure voor de omgevingsvergunning. Dit betekent dat gelijktijdig met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Centrum Westerkoog deelplan 1, ook de ontwerp omgevingsvergunning ter visie wordt gelegd. Dit betekent dat nu al wordt vastgelegd hoe het gebouw er in de eindsituatie uit komt te zien. Bij deelplan 3 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd zodra het bestemmingsplan is vastgesteld. Als beide bestemmingsplannen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad èn de omgevingsvergunningen zijn verleend, kan worden gestart met de bouw.

Groen

Op een deel van de nieuwe gebouwen komen groene daken. In de openbare ruimte worden nieuwe bomen geplant. De boomkruinbedekking neemt daardoor toe van dertig procent naar ruim veertig procent. Hierdoor komen er meer koele plekken in het gebied. Wethouder Breunesse: 'Bomen en ander groen zorgen voor een fijne èn koelere leefomgeving. Ik ben blij dat bij de ontwikkelingen in Westerkoog fijne woningen èn groen hand in hand gaan.' In een eerder ontwerp waren 10 semi-bungalows bedacht op de groenstrook aan de westkant van de Westerkoogweg. Deze bungalows (deelplan 2) komen te vervallen: deze plek wordt ingericht als ecologische verbindingszone en draagt zo bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Westerkoog 3Parkeren

Er komen 55 privéparkeerplaatsen voor bewoners in het deelplan van SENS real estate en 164 parkeerplekken in de openbare ruimte. Daarmee wordt voldaan aan de geldende parkeernormen. Voor een deel van de parkeerplaatsen worden grasbetonklinkers gebruikt, daar kunnen planten tussen groeien en het water kan er goed in weglopen.

Ruimte voor voorzieningen

Naast de woningen en het nieuwe buurtcentrum wordt in het bestemmingsplan ruimte vrijgemaakt voor een sportschool en voor de huisvesting van het sociale wijkteam. Deze zijn nu nog ondergebracht in de Vuister en zullen in de nieuwe plannen ondergebracht worden in de nieuwbouw van SENS real estate (deelplan 1).

Duurzaam, circulair en innovatief

De nieuwbouw wordt gasloos: alle woningen krijgen een eigen warmtepomp en er komen zonnepanelen op verschillende daken. De bouwtijd wordt beperkt door zoveel mogelijk elementen in de fabriek te produceren. De omgeving wordt daardoor zo min mogelijk belast. Ook worden er milieubewuste en circulaire materialen gebruikt.

Afgelopen vrijdag 2 september waren SENS real estate en Brantjes Makelaars aanwezig bij de seniorenmarkt van buurtcentrum De Vuister in Koog aan de Zaan. Naast de thema’s zorg, welzijn, cultuur en veiligheid heeft SENS de gelegenheid gekregen om haar nieuwbouwplannen toe te lichten. De interesse in het plan is erg groot gebleken. Ook werd er zeer positief gereageerd op de ontwikkeling i.r.t. het naastgelegen winkelcentrum Westerkoog, Medisch Centrum Westzijderveld én het buurtcentrum De Vuister.

SENS zal in de komende periode de voorbereidingen treffen om begin volgend jaar te starten met de verkoop. U zult als inschrijver van de nieuwsbrief als eerste een bericht ontvangen zodra bekend wordt wanneer de woningen in de verkoop zullen gaan dus houd uw e-mail goed in de gaten!

Interesse?
Schrijf je in

En geef je voorkeur aan

  Wat is je huidige woonsituatie?*

  Ben je inwoner in Westerkoog?*

  In welke appartement(en) ben je geïnteresseerd?*

  maximaal twee keuzes mogelijk

  In welke prijsrange verwacht je een appartement te willen/ kunnen kopen (inclusief parkeerplek)?

  Geen minimum
  Geen maximum